SmodBIP SmodBIP

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
we Włodawie

Zamówienia publiczne

 Załącznik Nr 2 do Regulaminu Zamówień Publicznych
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
we Włodawie poniżej 130.000 zł


Zapytanie ofertowe

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie
zaprasza


do złożenia oferty na dostawę /wykonanie robót budowlanych:
MIKROSKOPU PROJEKCYJNEGO – TRICHINOSKOPU

1. Ofertę należy złożyć listownie lub osobiście na adres Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie, ul. Suchawska 5, 22-200 Włodawa, drogą mailową na adres: wlodawa.piw@wiw.lublin.pl
- wraz z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

1. Na ofercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta na .........................TRICHINOSKOP PREJEKCYJNY.........................”

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Specyfikacja techniczna:
Minimum Powiększenia: 50 x i 80 x
Minimalny Rozmiar ekranu: 500 x 500 mm
Minimalne Pole widzenia: 10x 10mm
Możliwość powiększenia (pow. Minimum 30 x)
Oświetlenie: halogenowe 12V / 100W
Zasilanie: 230V / 50Hz
Bez cyfrowego przetwarzania obrazu !

3. Termin realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 31.12 2022 r.

4. Termin złożenia ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.12.2022 r., do godz. 14:30

5. Kryterium oceny ofert jest: dostarczenie sprzętu zgodnego z specyfikacją techniczną zamieszczoną w zapytaniu o ofertę, realizacja dostawy, obsługa techniczna z przeszkoleniem pracownika, udzielenie gwarancji oraz serwis.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pan Karol Kowalczyk
ul. Suchawska 5, 22-200 Włodawa, tel. (82) 572 20 53

7. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy zamówienie/zlecenie/zawiadomienie o wyborze oferty celem ustalenia termin u podpisania umowy oraz rozpoczęcia prac*.


Tytuł zamówienia Zapytanie ofertowe - dostawa 1 sztuki sam. osob. SKODA OCTAVIA COMBI
Przedmiot zamówienia Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego SKODA OCTAVIA COMBI
Rodzaj ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia zapytanie o cenę
Ogłaszający Skarb Państwa - Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie
Województwo LUBELSKIE
Powiat włodawski
Ulica Suchawska
Numer budynku 5
Data publikacji od 2019-10-03
Data publikacji do 2019-11-03
Termin składania ofert 2019-10-11 10:00
Numer zgłoszenia PIW.73.27.2019

Zamawiający, Skarb Państwa - Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp, na:

dostawę 1 sztuki samochodu osobowego SKODA OCTAVIA COMBI

Pełne zapytanie ofertowe w załączniku poniżej: zapytanie.pdf

Załączniki do zapytania:

Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1,
Projekt umowy - zał. nr 2.Opublikował: Paweł Bartosiak
Publikacja dnia: 25.11.2022
Podpisał: Paweł Bartosiak
Dokument z dnia: 03.10.2019
Dokument oglądany razy: 6 439