SmodBIP SmodBIP

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
we Włodawie

RODO

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie, ul. Suchawska 5, 22-200 Włodawa, kontakt: e-mail:wlodawa.piw@wiw.lublin.pl.pl, tel: (48) 82 5722053, który wykonuje obowiązki informacyjne ,
o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie m.in.: Kodeks Pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

  • Państwa dane osobowe oraz członków rodziny są przetwarzane w celu: uzyskania świadczeń z ZFŚS (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie ;
  • dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, nie są przekazywane innym odbiorcom;
  • każdemu, którego dane osobowe są przetwarzane, na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania,przy czym niektóre z przysługujących Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.
  • mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  • podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do pracodawcy. Brak podania danych spowoduje brak możliwości realizacji sprawy.
  • Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

...........................................
(podpis wnioskodawcy)
 Opublikował: Paweł Bartosiak
Publikacja dnia: 05.07.2021
Podpisał: Paweł Bartosiak
Dokument z dnia: 05.07.2021
Dokument oglądany razy: 784